Spoorwegfietsen

 

 

 Gun jezelf of je gezin 

een of twee uur

onvergetlijke onstspanning

op je eigen tempo

op de oude spoorweg die

door de beeldschone vallei

 van de Molignée slingert.

 

 

Warnant / Falaën / Warnant             8 km

Falaên / Maredsous station / Falaën   6 km

Warnant / Maredsous station / Warnant     14 km